In de zomer van 2010 vatten Peter Holvoet-Hanssen, Antwerps Stadsdichter van dienst, Frank De Vos en Bert Bevers het plan op om gezamenlijk een gedicht te schrijven voor het 875-jarig bestaan van Hoboken. Dat zou ook gepubliceerd worden in het boek Hoboken anno 2010 van The Photo Explorers. Dat zijn Hartmut De Maertelaere, Frank Lambrechts en Raf Van den Bogaert. Hartmut kwam ons daarvoor op een zonnige julimiddag fotograferen. Dat werd een gezellige en inspirerende sessie, waarbij we onder meer de kiosk in het parkje aandeden. Daarin was Je bent verslavend als een medicijn gekerfd. Dat duikt op in ons gedicht De inwijkeling. Net als café De Congoboot, dat nu nog slecht De Congob heet, waar we verbroederden bij frisse pinten en een malse regen buiten. Zie bovenstaande foto's. Ook Hartmut (het hart moet rustig zijn, in regel 16) verdiende een plaatsje in ons gedicht!