Er moesten heel wat exemplaren van Hoboken anno 2010 worden gesigneerd. Uiteraard op bladzijde 160, onder De inwijkeling!