Toen de Festina Lente de aanlegplaats in Hoboken naderde stonden daar al heel wat mensen te wachten. Die hadden zich aangemeld om, samen met het publiek dat mee was gevaren, aan de wandeling deel te nemen die uit was gestippeld langs de plaatsen die in De Inwijkeling voorkomen. In de kiosk in park Gravenhof lazen Peter Holvoet-Hanssen, Frank De Vos en Bert Bevers hun gezamenlijke gedicht een aantal malen voor. Het werd daar ook uitgevoerd door het jonge rappersensemble Morinho.