Poëzie op de Festina Lente

De Inwijkeling wijkt in in Hoboken. Zaterdag 25 juni was het zover: stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen voerde het gedicht De Inwijkeling, dat hij samen met Bert Bevers en Frank De Vos schreef ter gelegenheid van het 875-jarig bestaan van Hoboken, de Antwerpse voorstad in. Hieronder de auteurs aan boord van de Festina Lente, het zo vrolijk beletterde schip (zie de foto boven).
De met het gedicht De Inwijkeling beschilderde schip de Festina Lente begaf zich van het Steenplein naar het veer Hoboken-Kruibeke. Aan boord een aandachtig publiek, dat de optredens van (van boven naar onder hier beneden) Peter Holvoet-Hanssen, Bert Bevers, het aanstekelijke orkest Les Musicaux, Frank De Vos en gastdichteres Hilde Van Cauteren wist te waarderen.
Toen de Festina Lente de aanlegplaats in Hoboken naderde stonden daar al heel wat mensen te wachten. Die hadden zich aangemeld om, samen met het publiek dat mee was gevaren, aan de wandeling deel te nemen die uit was gestippeld langs de plaatsen die in De Inwijkeling voorkomen. In de kiosk in park Gravenhof lazen Peter Holvoet-Hanssen, Frank De Vos en Bert Bevers hun gezamenlijke gedicht een aantal malen voor. Het werd daar ook uitgevoerd door het jonge rappersensemble Morinho.

Bij Radio Hoboken

http://radiohoboken.skynetblogs.be/album/inhuldiging-de-inwijkeling/

In Gazet van Antwerpen

http://www.gva.be/antwerpen/hoboken/districtsgedicht-de-inwijkeling.aspx

Inwijkeling officieel gepresenteerd

Onder grote belangstelling (zie foto hieronder) werd De Inwijkeling op zondag 8 mei 2011 officieel ten doop gehouden aan het veer van Hoboken, waar het gedicht in de Schelde is vereeuwigd (zie onderste foto). De belangstellenden werden met de Simon Stevin overgevaren naar Oost-Vlaanderen waarna ze op de terugweg als inwijkelingen werden begroet. Op de foto boven Frank De Vos, Bert Bevers en Peter Holvoet-Hanssen tijdens de declamatie, via een roeptoeter, van hun gedicht.

Wijkgemeenschap blij met gedicht

Op zaterdagmiddag 30 april 2011 was het feest aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken waar tussen de huisnummers 193 en 205 een opgefriste groenzone in gebruik werd genomen. Een en ander werd gerealiseerd in het kader van de lentepoets van Opsinjoren. Bert Bevers en Frank De Vos (Peter Holvoet-Hanssen was wegens gezondheidsproblemen verhinderd) lazen er onder de billboard waarop het gedicht daar te zien is op verzoek van Wijkgemeenschap De Zwaantjes De inwijkeling voor.
Het aanwezige publiek las het gedicht mee op de billboard. Bert Bevers en Frank De Vos poseerden na afloop samen met het organiserende buurtcomité (foto onder), en worden door de voorzitter daarvan, Walter Frans (foto daaronder), bedankt.

Het water in....


Maart 2011: oprijzend uit de Schelde....

De inwijkeling op straat (2)Zaterdag 15 januari 2011: ook naast de kerk van Onze Lieve Vrouw aan de Kioskplaats is nu een grote versie van De inwijkeling geplaatst. Op zondag 8 mei brengen Peter Holvoet-Hanssen, Frank De Vos en Bert Bevers hun gedicht voor de microfoon bij het veer van Hoboken.

De inwijkeling op straat


Sedert half december 2010 is De inwijkeling, naar Jelle Jespers' ontwerp, in het groot te zien aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Een dergelijke pancarte komt er ook naast de kerk aan de Kioskplaats. Ze zullen er minstens een jaar te zien blijven.

'De inwijkeling' in première


Zondag 12 december 2010 ging De inwijkeling in première in Kasteel Sorghvliedt in Hoboken. Frank De Vos en Bert Bevers brachten het gedicht getweeën voor de microfoon vermits Peter Holvoet-Hanssen ziek aan bed gekluisterd was. Op bovenstaande foto poseren Frank en Bert met Photo Explorer Hartmut De Maertelaere naast het portret dat hij van hen vervaardigde. Dat maakte onderdeel van de fototentoonstelling in Kasteel Sorghvliedt uit, waardoor Peter er toch een beetje bij was. Volgend jaar zal het collectieve vers nog een aantal malen 'inwijken' in Hoboken.

Frank De Vos, Bert Bevers en Dirk Weyns van De Cultuurantenne.

Frank De Vos en Bert Bevers brengen De inwijkeling voor het eerst voor de microfoon.

Het publiek leest het kersverse gedicht.

Frank deelt De inwijkeling uit.

Bert deelt De inwijkeling uit.

Interview voor de Hobokense Punt Studio.

Hartmut De Maertelaere, Raf Van den Bogaert, Bert Bevers en Frank De Vos.

Frank De Vos, musicus Jan Mertens en Bert Bevers.

Er moesten heel wat exemplaren van Hoboken anno 2010 worden gesigneerd. Uiteraard op bladzijde 160, onder De inwijkeling!

De aankondiging

http://mededelingen.over-blog.com/article-stadsgedicht-voor-hoboken-875-62766436.html


In de zomer van 2010 vatten Peter Holvoet-Hanssen, Antwerps Stadsdichter van dienst, Frank De Vos en Bert Bevers het plan op om gezamenlijk een gedicht te schrijven voor het 875-jarig bestaan van Hoboken. Dat zou ook gepubliceerd worden in het boek Hoboken anno 2010 van The Photo Explorers. Dat zijn Hartmut De Maertelaere, Frank Lambrechts en Raf Van den Bogaert. Hartmut kwam ons daarvoor op een zonnige julimiddag fotograferen. Dat werd een gezellige en inspirerende sessie, waarbij we onder meer de kiosk in het parkje aandeden. Daarin was Je bent verslavend als een medicijn gekerfd. Dat duikt op in ons gedicht De inwijkeling. Net als café De Congoboot, dat nu nog slecht De Congob heet, waar we verbroederden bij frisse pinten en een malse regen buiten. Zie bovenstaande foto's. Ook Hartmut (het hart moet rustig zijn, in regel 16) verdiende een plaatsje in ons gedicht!